Ăn cao ngựa có tốt không?

Cao ngựa và cao mèo đen

Các tỉnh vùng núi phía Bắc là khu vực được thiên nhiên ưu đãi, có tiềm năng chăn nuôi các giống ngựa thường và ngựa bạch, đem lại lợi ích kinh tế rất cao. Ngựa nuôi có thể làm giống, nuôi phục vụ cho nông nghiệp, vận chuyển, làm nguồn cung cấp thực phẩm hoặc…

0966.433.474